Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017-2021 gepubliceerd

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de beleidsregels voor de Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017-2021 (TWINNS17) gepubliceerd.

De beleidsregels gelden vanaf 14 november 2017 tot en met 30 juni 2021. Voor deze periode is een subsidieplafond van € 6,5 miljoen beschikbaar. 

Het doel van de Twinningfaciliteit is het versterken van de sociale banden tussen Nederland en Suriname door middel van kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. Door deze interactie kunnen instituties worden ondersteund en de capaciteitsopbouw van het Surinaamse maatschappelijk middenveld worden versterkt. 

Subsidie wordt verstrekt aan duurzame samenwerkingsverbanden bestaande uit ten minste één Surinaamse en één Nederlandse maatschappelijke organisatie. De partners behoren tot de non-profit sector (ngo's, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, verenigingen, vakbonden, beroeps- en netwerkorganisaties, en religieuze instellingen). 

Subsidie wordt verleend voor projecten in de sectoren onderwijs/opleiding, zorg/welzijn, taal/cultuur of milieu/ecologie. 

Contact

Interconnect
Gouden Boayum 13c
8621CV Heeg

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoon: +31(0)515 - 781 787
Skype: interconnectskype

1000 characters left